STRONA GŁÓWNA                       GAZETKI                         FACEBOOK              OGŁOSZENIA              DOJAZD              PRODUKTY BIO              WIODĄCA MARKA              ECO+                     LOJALNOŚĆ                    SKLEP ONLINE              WSPIERAMY             
TYCHYDIS Sp. z o.o., ul. Budowlanych 75, 43-100 Tychy,NIP: 522-26-78-260,REGON: 634374971, KRS: 0000099871,
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość Kapitału Zakładowego: 100.000,00 PLN